Diabetes – type 1 en type 2

glucometer with fruits and tape measure
glucometer with fruits and tape measure


Diabetes is een chronische stofwisselingsstoornis, waarbij de hoeveelheid bloedglucose is verhoogd. De twee belangrijkste soorten diabetes zijn: type 1 en type 2.
Ook kan diabetes voorkomen tijdens de zwangerschap (zwangerschapsdiabetes).

Diabetes type 1

Het lichaam maakt geen of zeer weinig insuline aan.
Iemand met diabetes type 1 heeft insuline-injecties nodig.
Het komt vooral voor bij jongeren.

Diabetes type 2

Het lichaam maakt wel insuline aan maar relatief te weinig.
Meestal is het lichaam ook minder gevoelig voor de werking van de insuline (insuline-resistentie).
Dit komt vooral voor bij mensen met overgewicht en bij ouderen (“ouderdoms-diabetes”).
De ziekte zelf is niet erfelijk, de aanleg wel, en deze is sterker dan bij type 1.
Als één of beide ouders diabetes type 2 hebben, heeft u een kans van 20% tot 50% om het ook te krijgen.
Overgewicht en te weinig beweging spelen een grote rol bij het krijgen van diabetes type 2.
De behandeling bestaat uit een voedingsadvies eventueel gecombineerd met tabletten.

Streefwaarden DM-type 2

(Rutten e.a. 1999)
– nuchter bepaald bloedglucosegehalte   < 7 mmol/l
– HbA1c   < 7 %
– serumcholesterolgehalte   < 5  mmol/l (5 3 2 1-regel)
– QI   < 25 (ideaal), waarbij een QI 25- 27 aanvaardbaar is
 (NDF/CBO 1998)
– bloeddruk   < 150/85

Zwangerschapsdiabetes

Dit is een vorm van type 2 diabetes die optreedt in de tweede helft van de zwangerschap en doorgaans weer verdwijnt na de bevalling. De zwangerschapshormonen hinderen de werking van de insuline. Wanneer het lichaam dit niet voldoende kan compenseren stijgt het bloedglucosegehalte te veel.
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de baby: bv te hoog geboortegewicht, vroegtijdige geboorte, hypoglykemie. De behandeling bestaat uit een voedingsadvies eventueel gecombineerd met insuline.
Iemand die zwangerschapsdiabetes heeft gehad, heeft een kans van 40% om binnen 15 jaar diabetes type 2 te krijgen.
Het is in dit geval belangrijk hier alert op te blijven en een gezond gewicht te hebben.

Rate this post